Zlot1

Zmiany w Statucie II LO

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 10.09.2014r dokonano zmian w §62 p. 1a, który otrzymuje brzmienie:


1. Kary:
a. za nieprzestrzeganie statutu Liceum uczeń może być ukarany:

  • upomnieniem wychowawcy klasy,
  • upomnieniem dyrektora,
  • naganą udzielaną w obecności społeczności szkolnej i skutkującą obniżeniem oceny z zachowania do nagannej,
  • usunięciem ze szkoły.

 

Zdjęcia

 

W najbliższy wtorek (16 września) wykonane zostaną zdjęcia klasowe. 

Zmiany w planie

 

UWAGA
Od poniedziałku (15 września) pojawią się drobne zmiany w planie.

 

DSD

UWAGA UCZNIOWIE KLAS I
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU DSD II

Zapraszamy wszystkich chętnych z klas I, którzy zadeklarowali chęć udziału w kursie przygotowującym do egzaminu na certyfikat DSD II,
na test kwalifikujący w najbliższy wtorek 16.09.2014
na godzinę 14:50 do sal 109 oraz 110.
Po części pisemnej odbędzie się krótki egzamin ustny.

Język norweski

nor