Zlot1 2019

Aktualności

Erasmus +

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Zapraszamy na indywidualne spotkania i konsultacje z gronem pedagogicznym

w dniu 5 lutego 2019 (wtorek) w godz. 17.00-18.30.

Plan pracy RP

 

 

Matury próbne

 

PLAN PRÓBNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH
STYCZEŃ 2019

 

L.P.

DATA

PRZEDMIOT

GODZ. ROZPOCZĘCIA

1

3. 01.2019

JĘZYK POLSKI PP

8.00

2

7. 01.2019

JĘZYK ANGIELSKI PP, PR

8.00

3.

7. 01.2019

BIOLOGIA PR

12.00

HISTORIA PR

12.00

FIZYKA PR

12.00

4.

9. 01.2019

CHEMIA

12.00

WOS

12.00

5.

10.01.2019

GEOGRAFIA

12.00

       

7.01.2019 – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

3.01.2019 – uczniowie klas trzecich po egzaminie mają lekcje wg planu.

9.01, 10.01 – uczniowie klas trzecich mają lekcje wg planu, po 4 lekcji zdający udają się na egzamin.

Uczniowie spóźnieni nie będą dopuszczeni do egzaminu. W sytuacjach szczególnych przyczyny spóźnienia należy przedstawić dyrektorowi szkoły, który podejmie decyzję o możliwości dołączenia do piszących.

Ogłoszenie

 

W dniu 21 grudnia o godz 11 w sekretariacie szkoły

odbędzie się spotkanie organizacyjne uczniów zainteresowanych udziałem

w dodatkowych zajęciach z przygotowania do informatyki rozszerzonej.

Osoby chętne proszone są o punktualne stawienie się.

 

 

OLIMPIADA WIEDZY O MEDIACH

7 listopada na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach. Wzięło w nim udział pięcioro naszych uczniów – Joanna Dąbrowska (3b), Karol Gąsienica (3b), Stanisław Pawłowski (2e), Aleksandra Piotrowska (2b) i Patrycja Soból (2e).

Do etapu centralnego przeszła Patrycja Soból. Gratulujemy!

Teatr Forum w II LO

Nasza szkoła brała udział w projekcie dofinansowanym w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego w zakresie edukacji nieformalnej, ze środków Gminy Miasta Gdańska.

Głównym celem projektu było propagowanie twórczej i zaangażowanej społecznie aktywności młodzieży przy użyciu dramy i Teatru Forum. Młodzież z trzech gdańskich liceów (II LO, V LO, Gdańskie Liceum Autonomiczne) przez trzy dni (5-7.11.2018) pracowała nad autorskim spektaklem, który następnie zagrała trzykrotnie dla rówieśników ze swoich szkół (8.11.2018) oraz wystąpiła na Festiwalu Teatru Uciśnionych w Warszawie (1.12.2018).

Proces tworzenia spektaklu bazował na ruchu i improwizacji, w których młodzież dzieliła się dostrzeganymi przez siebie problemami. W rezultacie powstał spektakl "Simon mówi..." dotyczący mechanizmów kreowania trendów i presji oczekiwań społecznych na dostosowywanie się do nich. Drugi wątek, który się pojawił to kwestia przynależności do grup vs wykluczania i związanych z tym trudności w dokonywaniu zmian tożsamościowych.

Spektakl "Simon mówi..." miał konwencję Teatru Forum, która angażowała widownię. Po obejrzeniu historii widzowie byli pytani przez osobę prowadzącą - jokera o ich refleksje i pomysły na rozwiązania dla przedstawionych problemów. Pomyły te były następnie testowane przez nich na scenie we wspólnej improwizacji z aktorami, tak by sformułować wnioski na temat radzenia sobie z podobnymi opresjami w codziennym życiu.

 

zdjęcia