Zlot1

Erasmus+

Projekt zatytułowany „Migration - Challenge, Change and Chance” („Migracja - wyzwanie, zmiana oraz szansa”) jest projektem w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

Realizacja projektu przewidzianego na lata 2016-2018 odbywać się będzie w ramach współpracy trzech szkół: Gymnasium Ernestinenschule z Lubeki (Niemcy), Karhulan lukio z miasta Kotka (Finlandia) oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Gdańska.

Wśród celów projektu znalazło się m.in. podniesienie poziomu tolerancji i otwartości wobec migrantów, promowanie kompetencji wielokulturowej uczniów i nauczycieli, promowanie kompetencji społecznych, zwiększenie kompetencji językowych. Zadaniem projektu jest również nauczanie umiejętności nabywania wiedzy, jej dokumentowania i przedstawiania poprzez tworzenie możliwości samoprezentacji uczniów z użyciem technik multimedialnych i oprogramowania komputerowego.

Praca nad projektem odbywać się będzie poprzez spotkania w krajach partnerskich, kontakt przez komunikatory oraz działania lokalne. Przewiduje ona m.in. przygotowanie i ewaluację kwestionariusza dotyczącego postawy wobec migrantów na początku oraz na koniec trwania projektu; zorganizowanie wystawy zdjęć i rysunków pt. : “Migranci”; przygotowanie słownika fińsko-niemiecko-polskiego z najpotrzebniejszymi zwrotami; zorganizowanie panelu dyskusyjnego, Tygodnia Wielokulturowego; opracowanie i wystawienie sztuki teatralnej pt. “Dzień z życia imigranta”.

Do realizacji zadań projektowych pragniemy zaangażować całą społeczność szkolną. Szczególne zadania będą czekały nauczycieli i uczniów bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.

Planujemy nawiązanie współpracy z Radą Miasta Gdańska, organizacjami pozarządowymi, przewidziana jest także wizyta w Muzeum Emigracji w Gdyni i w meczecie w Gdańsku. Informacje o pracach nad projektem umieszczane będą przez uczniów na stworzonych przez siebie stronach internetowych szkół partnerskich oraz w prasie lokalnej.

Liczymy na to, że działania podjęte w ramach realizacji projektu przyniosą oczekiwany skutek, szczególnie jeżeli chodzi o budowanie postawy otwartości wobec migrantów.

 

 blog: ENG  POL