Zlot1 2019

ikona1x

ikona2x

ikona3x 1

Aktualności

Erasmus +

Dzwonki

Lekcje standardowe Lekcje skrócone
0. 7.25 - 8.10 0.  7.25 - 8.10
1. 8.15 - 9.00 1.  8.15 - 8.50
2. 9.10 - 9.55 2.  9.00 - 9.35
3. 10.05 - 10.50 3.  9.45 - 10.20
4. 11.10 - 11.55 4.  10.30 - 11.05
5. 12.05 - 12.50 5.  11.15 - 11.50
6. 13.00 - 13.45 6.  12.00 - 12.35
7. 13.55 - 14.40 7.  12.45 - 13.15
8. 14.50 - 15.35 8.  13.25 - 13.55