Sprzątanie świata

(patrz fotokronika)

W tym roku akcja "Clean Up the World" przypadła na weekend 14-16 września. To dziewiętnasta edycja, której przyświecało hasło: „Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę”.

Cele akcji:
 skupienie naszej uwagi na otaczającym nas świecie,
 zdanie sobie sprawy z konsekwencji naszych nieekologicznych działań,
 rozbudzenie szacunku do przyrody,
 zachęcenie Polaków do sprzątania i do nieśmiecenia.
W 2013 roku czekają nas zmiany. Tegoroczna akcja jest ostatnią przed wejściem w życie uregulowań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku, co nastąpi najpóźniej 1 lipca 2013 r. To wtedy powinny zniknąć
z naszego krajobrazu dzikie wysypiska.
Dwójkowicze włączyli się do akcji i z nauczycielami wychowania fizycznego uporządkowali tereny wokół szkoły.