Zlot1

Aktualności

Erasmus +

Konkursu Żywego Słowa

  • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przystąpienie do szkolnych eliminacji, polegających na zainscenizowaniu krótkiego (do 7 minut) tekstu dramatycznego, opartego na istniejących utworach lub napisanych samodzielnie.
  • Inspiracją do przygotowania jest motto konkursu.
  • Wystąpienie może mieć charakter:
    • teatru jednego aktora,
    • monologu.
  • Podczas inscenizacji uczestnik może korzystać z elementów scenografii, rekwizytów, oprawy muzycznej, multimedialnej itp.
  • Po wystąpieniu uczestnik ma obowiązek odpowiedzieć na jedno lub dwa pytania publiczności. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie zaprezentowanej problematyki i muszą być ściśle związane z mottem konkursowym. Uczestnik odpowiada na pytania nie dłużej niż 3 minuty.

MOTTO

„Człowiek nigdy nie jest tak nieszczęśliwy, jak mniema, ani tak szczęśliwy, jak by się spodziewał."

François de La Rochefoucauld

Zgłoszenia konkursowe należy dostarczyć organizatorom do 11.12.2017r. Eliminacje odbędą się w czwartek  w  III LO 21.12.2017r.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się  do swoich pań polonistek.

regulamin