Zlot1 2019

Aktualności

Erasmus +

Olimpiada Promocji Zdrowia

17 grudnia uczennica klasy 2F Julita Banaszak wzięła udział w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez:

  • kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych,
  • pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie,
  • inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.

Konkurs odbył się w rejonowym oddziale PCK przy ul. Słowackiego 14 w Gdańsku. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań oraz przeprowadzić jeden projekt społeczny promujący aktywny styl życia (polegający na organizacji wydarzenia/zawodów sportowych w swoim środowisku lokalnym, angażujący minimum 15 osób). Przeprowadzenie niniejszego wydarzenia sportowego powinno być udokumentowane i potwierdzone na piśmie przez przedstawiciela placówki, w której zostało zorganizowane.

Julita pokonała wszystkich uczniów z gdańskich szkół ponadgimnazjalnych i będzie reprezentować szkołę w etapie okręgowym.