DSD

UWAGA UCZNIOWIE KLAS I
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU DSD II

Zapraszamy wszystkich chętnych z klas I, którzy zadeklarowali chęć udziału w kursie przygotowującym do egzaminu na certyfikat DSD II,
na test kwalifikujący w najbliższy wtorek 16.09.2014
na godzinę 14:50 do sal 109 oraz 110.
Po części pisemnej odbędzie się krótki egzamin ustny.