Zlot1 2019

Aktualności

Erasmus +

WYKAZ PRAC W OKRESIE: 01.01.2016 – 21.06.2016 r.

Wykaz  prac  wykonanych  przez dział administracji  i  obsługi w  roku  szkolnym  2015/2016

(w okresie: 01.01.2016 – 21.06.2016 r.)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

20.12. 2013 – wigilia szkolna,

1 dzień – 11.2013 – próbne matury,

14.10 – Dzień Edukacji Narodowej

04. 2014 – dzień otwarty,

2.05. 2014 – piątek (1-3 maja),

5,6,7. 05. 2014 – matury,

20.06.2014 – piątek (Boże Ciało),

26.06.2014 – czwartek (rozgrywki sportowe),

WYKAZ PRAC WYKONANYCH PRZEZ DZIAŁ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

wykaz prac...