Wnioski do 5 lipca 2019

Polecamy Państwa uwadze możliwość składania wniosków o stypendia do dnia 5 lipca 2019 - szczegóły w linkach poniżej:

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

 https://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-2/
 
Stypendium Ministra Edukacji
 
http://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania/