XII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

 

„Bezpieczne wakacje” to temat XII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Dwa pierwsze etapy konkursu będą sprawdzianem wiedzy z zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Finaliści będą musieli przygotować autorski projekt. Każdy, kto dotrze do ostatniego etapu Olimpiady, może liczyć na atrakcyjne nagrody

Zwycięzca konkursu otrzyma między innymi darmowy indeks na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia, ufundowany przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. To jednak nie wszystko. Nagrody rzeczowe organizatorzy zapewniają wszystkim finalistom (w poprzednich latach wśród upominków były: laptopy, tablety, smartfony, czytniki e-book, rowery, kursy prawa jazdy, aparaty fotograficzne).

Konkurs składa się z trzech etapów. W ramach I etapu (31 stycznia 2019 r.) biorący udział w konkursie muszą wypełnić test jednokrotnego wyboru. Test w II etapie (28 lutego 2019 r.) zawiera pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

Na prezentację finałową (11 kwietnia 2019 r.) uczestnicy, którzy dostali się do III etapu Olimpiady, muszą przygotować autorski projekt. W tej edycji będzie to zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letnich wakacji w swoim miejscu zamieszkania i zaproponowanie ich rozwiązań.

Komisja konkursowa oceni między innymi wartość merytoryczną pracy, jej zgodność z tematem, innowacyjność, korzystanie z metod badawczych, poprawność językową oraz umiejętność prezentowania projektu.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie : www.strazmiejska.gda.pl

Wszystkich zainteresowanych proszę o kierowanie zgłoszeń do pedagoga szkolnego