PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Zapraszamy na indywidualne spotkania i konsultacje z gronem pedagogicznym

w dniu 5 lutego 2019 (wtorek) w godz. 17.00-18.30.

Plan pracy RP