Matury próbne

 

PLAN PRÓBNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH
STYCZEŃ 2019

 

L.P.

DATA

PRZEDMIOT

GODZ. ROZPOCZĘCIA

1

3. 01.2019

JĘZYK POLSKI PP

8.00

2

7. 01.2019

JĘZYK ANGIELSKI PP, PR

8.00

3.

7. 01.2019

BIOLOGIA PR

12.00

HISTORIA PR

12.00

FIZYKA PR

12.00

4.

9. 01.2019

CHEMIA

12.00

WOS

12.00

5.

10.01.2019

GEOGRAFIA

12.00

       

7.01.2019 – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

3.01.2019 – uczniowie klas trzecich po egzaminie mają lekcje wg planu.

9.01, 10.01 – uczniowie klas trzecich mają lekcje wg planu, po 4 lekcji zdający udają się na egzamin.

Uczniowie spóźnieni nie będą dopuszczeni do egzaminu. W sytuacjach szczególnych przyczyny spóźnienia należy przedstawić dyrektorowi szkoły, który podejmie decyzję o możliwości dołączenia do piszących.