Konkurs

Zachęcamy do udziału w konkursie ekologicznym - do wygrania niesamowicie atrakcyjne nagrody
 
Uwaga!!! konkurs trwa tylko do 29 listopada - spieszcie się :)

Zadania konkursowe: 

  • 1. Polubienie profilu PEMu w mediach społecznościowych: www.facebook.com/edukacjamorskagdansk/ 
  • 2. Przygotowanie modelu łódki z odpadów dowolną techniką. 
  • 3. Przygotowanie opisu przebiegu prac wyszczególniającego typ użytych odpadów oraz sposób ich pozyskania. 
  • 4. Wykonanie sesji zdjęciowej gotowego modelu łódki.

Termin zgłaszania prac mija 29 listopada 2017 

Nagrody:
1 - miejsce – tygodniowy rejs dla grupy oraz opiekuna po wodach Zatoki Gdańskiej
2 - miejsce – 12 biletów na wybrany rejs w trakcie międzynarodowego zlotu żaglowców Baltic Sail Gdańsk 
3 - miejsce – 6 biletów na wybrany rejs w trakcie międzynarodowego zlotu żaglowców Baltic Sail Gdańsk 

 
 

Obóz olimpijski

 

Szanowni Państwo!

Miło mi poinformować o inicjatywie podjętej przez naszą szkołę we współpracy z Radą Rodziców polegającej na organizacji obozów olimpijskich dla uczniów w trakcie roku szkolnego.

Wyjazdy mają na celu nie tylko zdobywanie wiedzy spoza podstawy programowej, ale też kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, rozwijanie kompetencji miękkich, jak ocena własnych osiągnięć, rozwijanie chęci samokształcenia i doskonalenia wiedzy z wybranej przez siebie dziedziny z dostępnych źródeł oraz na podstawie doświadczenia specjalistów. Jednocześnie chcemy wspierać uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez wzmacnianie ich odporności na sytuacje stresujące i trudne emocjonalnie przy jednoczesnej dbałości o kulturę fizyczną oraz kreowanie etycznej postawy życiowej i zamiłowania do kultury, tradycji i wartości ważnych dla każdego z nas. 

Zgodnie z założeniem obozy będą trwały 5 dni i odbywać się będą przynajmniej dwa razy w trakcie roku szkolnego. Pierwszy z nich odbędzie się w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie. Ideą wyjazdów jest zintensyfikowane przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych z zakresu przedmiotów wiodących, w połączeniu z zajęciami relaksacyjnymi, sportowymi i integracyjnymi.

Docelowo planujemy organizowanie obozów olimpijskich dla wszystkich klas 1 i 2 w naszej szkole: humanistycznych, matematyczno-geograficznych i matematyczno-fizycznych. Wyjazdy odbywać się będą jednocześnie, ale każda grupa pracować będzie osobno tak, aby mogła realizować założone przez organizatora cele. Program każdego z wyjazdów ustalać będą nauczyciele danego zespołu przedmiotowego, a rekrutacja uczestników odbywać się będzie według regulaminu ustalonego w porozumieniu z Radą Rodziców.

W najbliższym czasie zorganizowany będzie pilotażowy obóz olimpijski dla uczniów klas matematyczno – fizycznych.

Z pozdrowieniami,

Dorota Suchacz

Rekrutacja - regulamin

 

500 lecie Reformacji

Na przełomie października i listopada w naszej szkole obchodziliśmy 500 lecie reformacji. Z tej okazji uczennica Weronika Grybek stworzyła tablicę poświęconą tej tematyce. Prof. Anna Sadowska zorganizowała dwa spotkania z pastorami kościołów protestanckich – Maciejem Białeckim (Kościół Chrześcijan Baptystów) i Pawłem Bartosikiem (Ewangeliczny Kościół Reformowany), w których udział wzięli uczniowie klas pierwszych i drugich.

 

Kółko szachowe

Kółko Szachowe zapraszamy zainteresowanych uczniów
terminy: wtorek i piątek 14.40 - 18.00
prowadzący: Łukasz Makurat (absolwent II LO)

Dziękujemy Radzie Rodziców za zakup profesjonalnego sprzętu do gry.

 

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

Konkurs organizowany przez Straż Miejską: Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie.
 
Pierwszy etap odbędzie się w naszej szkole już 7 grudnia, będzie polegał na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru. Drugi etap (styczeń) to test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi, a w trzecim finaliści będą tworzyć i przedstawiać własne programy społeczne dotyczące hasła przewodniego tej edycji - „Stop smogowi”. To świetna okazja by podnieść świadomość naszych uczniów i uwrażliwić ich na różnorodne problemy społeczne. Wszyscy finaliści otrzymują niezwykle atrakcyjne nagrody rzeczowe – w zeszłym roku były to telefony, tablety, aparaty! Zwycięzca otrzymał indeks na dowolny kierunek Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, a laureat drugiego miejsca wrócił do domu nowiutkim rowerem ;-). Naprawdę warto! Mamy już mało czasu na zgłoszenia – do 24.11.2017.
Proszę nie zwlekać!
 
Koordynator: p. Psycholog